Absolwenci

Nasi uczniowie od założenia szkoły.

Osiągniecia

Nasze sukcesy w szkole i poza szkołą.

Rekrutacja 2020

W tym dziale przedstawiamy informacje odnośnie rekrutacji.

KIERUNKI

TECHNIKUM
TECHNIK OGRODNIK

Kwalifikacja: OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

TECHNIKUM
TECHNIK ROLNIK

Kwalifikacja: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

TECHNIKUM
TECHNIK ORGANIZACJI
TURYSTYKI

Kwalifikacja: HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

TECHNIKUM
TECHNIK AGROBIZNESU

Kwalifikacja: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

TECHNIKUM
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE-

Kwalifikacja: BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA -OGRODNIK

Kwalifikacja: OGR.02.Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA -ROLNIK

Kwalifikacja: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA- STOLARZ

Kwalifikacja: DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA- PSZCZELARZ

Kwalifikacja: OGR.02. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

STEFANIA KARPOWICZ

założycielka szkoły w Krzyżewie​

Stefania Karolina Karpowicz urodziła się 11 stycznia 1876 roku w Wilnie. Matka, Bronisława z Jasiewiczów Karpowiczowa, ojciec Michał i siostra Felicja po mężu Bortkiewicz /7 października 1882 – 11 stycznia 1959/ stanowili jej najbliższą rodzinę.
Siostra Stefanii, Felicja, miała syna, który w latach 30 XX wieku pobierał nauki za granicą, w Belgii.

W naszej bibliotece posiadamy:
wszystkich książek

NASI NAUCZYCIELE

Działania

Praktyki zawodowe

Wycieczki szkolne i zagraniczne

Projekty

Akademie szkolne

Partnerzy