WYDARZENIA

Polak to brzmi dumnie

      Jak co roku, uroczyście obchodziliśmy Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji grupa uczniów pod kierunkiem naszych nauczycieli, pani Agnieszki Stypułkowskiej i pana Jacka Tomkiela, przygotowała artystyczną prezentację, na którą złożyły się wiersze, piosenki oraz historyczne komentarze opowiadające o drodze Polski do wolności.
      W wystąpieniach uczniów oraz podziękowaniach dyrektor szkoły, pani Wioletty Gierłachowskiej nie zabrakło również refleksji nad współczesnym kształtem patriotyzmu: nad dzielonymi wspólnie uczuciami radości lub smutku w czasie zmagań polskich sportowców, nad godnym zachowaniem w sytuacjach publicznych i prawdziwie rozumianą godnością, która wymaga nie tylko szacunku dla symboli narodowych i miejsc pamięci w sytuacjach uroczystych, ale także szacunku do współobywateli, dla narodowego - codziennie używanego języka polskiego oraz wspólnej własności społecznej.
      Zarówno występ artystyczny jak i patriotyczne refleksje skupiły naszą uwagę i pozytywny odbiór, więc doceniając przygotowanie szkolnych artystów, podziękowaliśmy im brawami.

Zapraszamy do galerii.


GALERIA