WYDARZENIA

Pamiętamy!

      W niedzielę, 08 stycznia br. w Bazylice Mniejszej w Sokołach odbyła się Msza ¦w. w 42 rocznicę ¶mierci założycielki Szkoły Rolniczej w Krzyżewie, obecnej Patronki Zespołu Szkół Rolniczych, Pani Stefanii Karpowicz.
      W nabożeństwie wzięli udział nauczyciele, uczniowie, absolwenci szkoły oraz okoliczni mieszkańcy. Mszy ¦więtej przewodniczył ks. Mariusz Szulc, a jej uroczysty charakter podkre¶lał udział Pocztu Sztandarowego naszej szkoły.

Zapraszamy do galerii.


GALERIA