WYDARZENIA

100% NA DOBRY POCZĄTEK

       To już tradycja, że nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy Mszą Św., którą celebrował ksiądz Mariusz. W słowach nauki znalazły się zarówno przestrogi, by nie popełniać błędów, jak i życzenia owocnej pracy. Podobne zdania usłyszeliśmy od pani dyrektor Wioletty Gierłachowskiej, która przypomniała nam, że rok szkolny tylko pozornie trwa długo, bo aż dwa semestry, jednak czas mija szybko, a w naszych programach są nie tylko lekcje, ale zajęcia praktyczne i najważniejsze - egzaminy. Klasa czwarta ocenę własnej pracy uzyska już w styczniu , kiedy zmierzy się z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a w maju z maturą. Klasy trzecie czeka praktyka zawodowa, a w czerwcu też egzamin z przedmiotów zawodowych.
       Następnie pogratulowała uczniom obecnej klasy czwartej wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, bowiem jako uczniowie jeszcze klasy trzeciej zdali je wszyscy, uzyskując wysokie wyniki.
      Uroczystemu wręczeniu dyplomów egzaminacyjnych towarzyszyły uśmiechy i życzenia, by równie dobre i wyższe wyniki uczniowie osiągnęli na kolejnych egzaminach i jak teraz - stuprocentowo je zdali.

Zapraszamy do galerii.

GALERIA