WYDARZENIA

DLA TEJ, CO NIE ZGINĘŁA

       Tegoroczne obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości miały w naszej szkole szerszy wymiar. Najpierw wysłuchaliśmy krótkiej prezentacji o okolicznościach, w jakich rodziła się wolność Polski przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem p. Jacka Tomkiela, nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. Nie zabrakło w tej części uroczystości również odczytania "Dekalogu Patrioty". Następnie wspólnie obejrzeliśmy filmy odnoszące się do historii Polski oraz realizacji hasła "Za Wolność Waszą i Naszą".
       W sobotę, 11 listopada delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach rocznicowych w Sokołach - najpierw we Mszy św., a następnie składając kwiaty pod pomnikiem krzyżem
       Tegoroczne obchody rozpoczęły czas, zbliżający naszą Ojczyznę do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w 1918 roku. Obyśmy nie zmarnowali tego czasu i realizowali hasła "Dekalogu Patrioty", który zobowiązuje do właściwej postawy, szacunku, poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za siebie i innych.

Zapraszamy do galerii.

GALERIA