WYDARZENIA

PRZETAŃCZYĆ Z TOBĄ CHCĘ CAŁĄ NOC…

       Słowa dawnego przeboju mogą być podsumowaniem wspaniałej zabawy, jaką przeżyliśmy w niedzielną noc 21 stycznia br. w Sali Bankietowej Wersal w Łapach. Okazją do miłego spotkania grona pedagogicznego Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, rodziców i zaproszonych gości była studniówka klasy Technikum - technik rolnik.
       Kilka dni wcześniej denerwowaliśmy się, zdając egzaminy zawodowe, ale w minioną noc odeszły one w zapomnienie, tak jak zapomnieliśmy na chwilę o czekającej nas w maju maturze. Wszystko przyćmiła wspaniała atmosfera radości i zabawy.
       Zgodnie z tradycją studniówkowych balów, rozpoczęła go część oficjalna. Jako gospodarze powitaliśmy przybyłych gości, w tym Panią Dyrektor Wiolettę Gierłachowską, troje naszych wychowawców, Pana Bogusława Doroszkiewicza, który miał nas pod opieką w pierwszej i drugiej klasie; Panią Beatę Wyszyńską-Tomkiel, wychowawczynię w klasie trzeciej, oraz obecną wychowawczynię, Panią Danutę Łupińską. Serdecznie powitaliśmy przybyłych nauczycieli, rodziców wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców, Panem Markiem Roszkowskim. Na naszą uroczystość przybył także Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego, pan Leszek Gruchała.
       Pani Dyrektor w swoim przemówieniu przypomniała, jaką tradycję ma bal studniówkowy i przestrzegła, by nie zapominać, że odlicza on czas do kolejnych egzaminów. Życzyła nam stuprocentowej zdawalności, a w ten wieczór - wspaniałej zabawy.
       Podobnie ciepłe słowa usłyszeliśmy od pana Wicestarosty, natomiast Przewodniczący Rady Rodziców w swoich słowach zawarł podziękowania całemu gronu pedagogicznemu, wychowawcom i Pani Dyrektor za pracę nad poszerzaniem i kształtowaniem naszej wiedzy. My również podkreśliliśmy w swoim wystąpieniu, że jako młodzi ludzie nadal oczekujemy wsparcia od nauczycieli i rodziców, ale ta noc jest także z naszej strony jako gospodarzy balu wspaniałą okazją do złożenia im podziękowań za dotychczasowy trud, cierpliwość i pracę, jaką włożyli w nasze wychowanie i edukację. Wyrazem tego podziękowania stały się wręczone przybyłym gościom róże.
       A potem… potem rozbrzmiały tradycyjne słowa rozpoczynające każdy studniówkowy bal: Proszę Państwa! Poloneza czas zacząć!

       I był to sygnał do rozpoczęcia wspaniałej zabawy, która trwała aż do rana.

Zapraszamy do galerii.

GALERIA IGALERIA II