WYDARZENIA

Nasi uczniowie w gronie "najlepszych wśród najlepszych"

       W dniach 07-08 czerwca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, odbyły się eliminacje centralne XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Ponad 200 uczestników z całej Polski rywalizowało w 11 blokach tematycznych. Wśród nich znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie: Radek Sokołowski i Mateusz Pęza. Obaj odnieśli ogromny sukces w bloku - produkcja roślinna zdobywając wysokie piąte i czternaste miejsca dające im tytuły laureatów. Oprócz nagród rzeczowych i pieniężnych w postaci stypendium, obaj laureaci uzyskali zwolnienie z części pisemnej egzaminów zawodowych oraz otrzymują indeksy i możliwość studiowania na wielu prestiżowych uczelniach rolniczych w kraju.
     Należy podkreślić, że już samo zakwalifikowanie się do etapu centralnego, to ogromny sukces. Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym oraz centralnym, stanowiącym finał danej edycji Olimpiady. W etapie centralnym biorą zatem udział najlepsi z najlepszych. Radek i Mateusz podtrzymują chlubną tradycję, gdyż uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie od wielu lat biorą udział i odnoszą sukcesy w tym jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju.
     Radku, Mateuszu - dziękujemy Wam za godne reprezentowanie naszej Szkoły i życzymy dalszych sukcesów.
     Do olimpiady uczniów przygotowywała p. Danuta Łupińska - nauczyciel produkcji roślinnej. Opiekunem olimpijczyków podczas zmagań okręgowych i centralnych był p. Józef Gałko.

Zespół Szkół Rolniczych im. S. Karpowicz w KrzyżewieZapraszamy do galerii.

GALERIA