WYDARZENIA

NA DOBRY POCZĄTEK

      3 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolnej pracy. Dla nas to rok wyjątkowy, bo w grudniu czekają nas egzaminy zawodowe, a w maju matura.
      Aby dodać sobie odwagi i nadziei na szczęśliwe uporanie się z tak ważnymi sprawdzianami, starannie przygotowaliśmy się do wejścia w rok szkolny 2018/2019, uważnie słuchając przypowieści o talentach i nauki o rozwijaniu własnych zdolności i konieczności solidnej pracy wygłoszonej przez ks. Arkadiusza w czasie mszy św. w Sokołach.
      Na dobry początek, w czasie krótkiej uroczystości szkolnej, młodzież klasy TR i TA odebrała dyplomy potwierdzające pomyślnie zdany egzamin na kwalifikację R.3 (100% zdających!), klasa technik rolnik dodatkowo świadectwa promocyjne, a wyróżniający się uczniowie nagrody za wyniki w klasie trzeciej i godne reprezentowanie szkoły w zmaganiach naukowych, konkursach i uroczystościach. Nagrody otrzymali: Radosław Sokołowski, Mateusz Pęza, Paweł Puchacz (TR) i Ewelina Mojsa (TA).Zapraszamy do galerii.

GALERIA