WYDARZENIA

Dni Kukurydzy w Krzyżewie

Dni Kukurydzy w Krzyżewie to już tradycja, podobnie jak udział w nich młodzieży z naszej szkoły. W tym dniu w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian uczniowie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez pracowników i dyrektora SDOO Bronisława Puczela, oraz wysłuchali wystąpień przybyłych przedstawicieli nauki, prezentujących najnowsze wyniki prac nad polepszaniem produkcji roślinnej. Było to szczególnie interesujące dla przyszłych rolników, jakich kształci nasza szkoła. Pracownicy Stacji przygotowali także materiały promocyjne dostarczone przez instytucje i firmy związane z rolnictwem. Zgodnie z nazwą - obejmowały one przede wszystkim informacje dotyczące uprawy i użytkowania odmian kukurydzy.
       Udział w Dniach Kukurydzy to stały punkt współpracy naszej szkoły ze Stacją DOO w Krzyżewie.

GALERIA