WYDARZENIA

ZŁAP KONTAKT - WSPÓŁPRACA MIĘDZYSZKOLNA

      W dniach 8 - 10 października, w ramach programu Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, gościliśmy w naszej szkole grupę młodzieży ze szkoły z Woronowa na Białorusi. Jest to szkoła odpowiadająca polskiej szkole wielozawodowej, dlatego razem z młodzieżą z naszej szkoły uczniowie z Woronowa uczestniczyli w zajęciach z mechanizacji rolnictwa oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej.
       Pierwszego dnia pobytu gości z Białorusi, po oficjalnym powitaniu przez panią dyrektor Wiolettę Gierłachowską, nastąpiła część integracyjna. Wspólne zadania i zabawy szybko przełamały pierwsze lody i wpłynęły na bliskie porozumienie uczniów z obu szkół. Przeszkodą nie była nawet niepełna znajomość języka polskiego gości, a rosyjskiego i białoruskiego naszej młodzieży. Wszyscy bawili się znakomicie, czego dowiódł wspólny wyjazd na basen do Wysokiego Mazowieckiego.
       Drugi dzień pobytu rozpoczął się spotkaniem z Wójtem Gminy Sokoły, panem Józefem Zajkowskim, który przedstawił informacje o gminie, a także wyczerpująco opowiedział o systemie samorządowym funkcjonującym w Polsce.
       Kolejnym punktem programu było wyjście do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, gdzie uczniowie wraz z opiekunami mogli zobaczyć, na czym polega praca badawcza Stacji. Z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli m.in. poletka doświadczalne oraz uczestniczyli w ocenie ziarna.

GALERIA I


GALERIA II       Pozostałą część dnia poświęcono na zajęcia integracyjne, w czasie których uczono się w żywej formie języka polskiego i rosyjskiego. Młodzież z Woronowa ma polskie korzenie, dlatego ważny był dla nich kontakt z polskimi rówieśnikami, możliwość uczenia się polskich piosenek i wierszy, a także okazja do porozmawiania po polsku czy choćby przypomnienie lub poznanie polskich słów.
       Program pobytu uczniów i nauczycieli miał na celu przybliżenie gościom wiedzy o Podlasiu, dlatego trzeciego dnia pobytu wszyscy wyruszyli na wycieczkę ukazującą bogactwo historii i kultury północno-wschodniego regionu Polski. Najpierw grupa zwiedziła zamek w Tykocinie, poznając zmienne losy tego ważnego w minionych wiekach grodu, którego pierwsi właściciele reprezentowali Wielkie Księstwo Litewskie, a kolejni polską szlachtę. Odwiedziny w Muzeum Ikon w Supraślu dało okazję do poznania kultury prawosławnej Podlasia, a wizyta w meczecie w Kruszynianach przekonała o więzi tego regionu z kulturą muzułmańską i Tatarami.
       Wspólna kolacja dała młodzieży kolejną okazję do rozmów i dzielenia się wrażeniami i wiedzą o swoich szkołach, rozrywkach czy zainteresowaniach. W porozumiewaniu się nie było barier, bo okazało się, że ani rosyjski nie jest taki trudny, ani tym bardziej język polski niezrozumiały, zwłaszcza jeśli rozmawia się z przyjaciółmi.
       Wszyscy teraz z niecierpliwością oczekujemy na wyjazd do Woronowa, który odbędzie się w listopadzie. Mamy także nadzieję, że projekt "Złap kontakt - współpraca międzyszkolna" przejdzie kolejny etap i współdziałanie obu szkół rozwinie się na stałe, dzięki czemu częściej będziemy mogli spotykać się z naszymi "przyjaciółmi zza miedzy".