WYDARZENIA

ŁAP KONTAKT. KRZYŻEWO - WORONOWO 2013

      12 grudnia br. zakończyło się trzecie spotkanie młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie z uczniami szkoły rolniczej w Woronowie na Białorusi. Woronowszczyzna jest w większości zamieszkana przez ludność pochodzenia polskiego, dlatego nie było większych kłopotów z porozumieniem się i szybko "kontakt został złapany".
      Pierwsza wizyta gości z grodzieńszczyzny odbyła się w październiku. Wspólnie zwiedzaliśmy wówczas Muzeum Ikon w Supraślu, meczet w Kruszynianach i zamek w Tykocinie. Goście odwiedzili również Stację Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, a także poznali metody pracy na lekcjach i zajęciach praktycznych w naszej szkole, a ostatniego dnia pobytu odbyli spacer po ciekawych miejscach Białegostoku.
      My przebywaliśmy na Białorusi w dniach 18 - 22 listopada. Poza zajęciami w szkole w Woronowie zwiedzaliśmy zamki w Mirze i Nieświeżu, oraz odwiedziliśmy miejsca związane z Adamem Mickiewiczem i Marylą Wereszczakówną, to jest Bieniakonie, Gojcieniszki i Nowogródek. Wiele radości dostarczył wszystkim wyjazd na lodowisko w Lidzie, zajęcia sportowe i szkolna dyskoteka. Droga powrotna planowana była przez Wilno, w którym zwiedziliśmy Kaplicę Matki Boskiej i zabytkową część miasta za Ostrą Bramą, a także odwiedziliśmy grób matki Józefa Piłsuskiego, gdzie spoczęło serce Marszałka.
      Druga wizyta uczniów z Woronowa w Krzyżewie przypadła na okres przedświąteczny, więc poza wyjazdami do firmy "SaMASZ", Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i muzeum w Ciechanowcu część zajęć w szkole dotyczyła zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Goście przedstawili zwyczaj kolędowania na grodzieńszczyźnie, a my zrewanżowaliśmy się przedstawieniem ludowych jasełek. Potem było wspólne śpiewanie kolęd. Wszystkich wzruszyło odczytanie życzeń, jakie były wpisywane na specjalnie przygotowanej karcie przez uczestników projektu. Po polsku, rosyjsku i białorusku odczytali je Damian Ciborowski (ZSR w Krzyżewie) i Władysław Diczkaniec (Woranauski Kaliedż). Niespodzianką dla gości z Białorusi była krótka prezentacja komputerowa, na którą złożyły się zdjęcia i filmy dokumentujące ich poprzednią wizytę w Krzyżewie i naszą w Woronowie.
      W czwartek, w ostatni dzień pobytu w Krzyżewie, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na zilustrowanie projektu "Złap kontakt". Ze szkoły w Woronowie I miejsce zdobyła Julia Szczytko (ikona haftowana ściegiem krzyżykowym), a ze szkoły w Krzyżewie uczeń klasy IV TR Adam Kordulski (plakat). Wszystkie konkursowe prace zamieszczamy na stronie internetowej szkoły.

GALERIA