WYDARZENIA

Szkolenie dla młodzieży - technika rolnika

      26 lutego br. w naszej szkole odbyło się szkoleniowe spotkanie dla młodzieży klas technik rolnik, z udziałem firmy Trans-Rol oraz przedstawicieli fabryk nawozowych: Grupy Azoty S.A, Luvena S.A. i Anwil S.A. O firmie Trans-Rol opowiedział jej właściciel, p. Andrzej Remisiewicz, prezentując możliwości współpracy z rolnikami oraz oferując kompleksowe usługi w zakresie rolnictwa i budownictwa. Temat SGGW i doradztwa żywieniowego w hodowli przedstawił p. Andrzej Jamiołkowski, a przedstawiciel Grupy Azoty, p. Paweł Grabowski zaprezentował materiał o nawożeniu kukurydzy i użytków zielonych. Było to bardzo wartościowe spotkanie, zwłaszcza że młodzież klas technik rolnik nierzadko już prowadzi własne gospodarstwa, dlatego informacje uzyskane bezpośrednio od producentów mogły poszerzyć zakres ich wiedzy, a także rozwiać wątpliwości co do stosowania określonych środków w uprawie i hodowli. O zainteresowaniu świadczyły pytania, jakie zadawali uczniowie oraz wymiana uwag i spostrzeżeń. Poza prezentacją materiału szkoleniowego, zgromadzeni obejrzeli także film ukazujący przedsiębiorstwa pracujące w branży rolniczej. Miłym akcentem spotkania były uzyskane przez młodzież pakiety szkoleniowe zawierające materiały Trans-Rol i fabryk nawozowych Grupy Azoty S.A., Luvena S.A. i Anwil S.A.

GALERIA