WYDARZENIA

PRZYRODA MOŻE ISTNIEĆ BEZ CZŁOWIEKA, CZŁOWIEK BEZ PRZYRODY NIE!

       Te słowa były mottem krótkiego apelu, jaki odbył się 29 kwietnia tego roku w naszej szkole. Przygotowali go uczniowie klasy trzeciej TR, pod kierunkiem nauczyciela biologii, p. Magdy Ożarowskiej. Okazją był obchodzony corocznie Dzień Ziemi. Podczas apelu występujący uczniowie przypomnieli krótko historię ruchu ekologicznego oraz przedstawili zagrożenia, jakie niszczą środowisko w skali globalnej i lokalnej, ilustrując je zdjęciami zdewastowanej Ziemi: zanieczyszczonymi wodami i powierzem, hałdami odpadów, wysuszonymi polami zmieniającymi się w pustynię, wypalonymi lasami, obszarami zamkniętymi po skażeniu radioaktywnym. Na koniec zaapelowali o poszanowanie środowiska, bo jeśli zniszczymy przyrodę, zniszczymy siebie.
      Pani dyrektor Wioletta Gierłachowska podziękowała za przygotowanie tego spotkania i przypomniała, jak już możemy chronić środowisko, np. poprzez segregację śmieci czy ograniczenie zużycia opakowań jednorazowych. Takie postępowanie jest ważne, bo działanie nawet w małej skali wielu ludzi składa się na duży efekt.


GALERIA