WYDARZENIA

FORUM ROLNICZO - NAUKOWE W KRZYŻEWIE
Poznaj nowe perspektywy szkoły

       "Musimy wciąż mądrze inwestować modernizując gospodarstwa rolne, zgłębiać wiedzę i podnosić kwalifikacje, otworzyć się na innowacje oraz postęp techniczny i technologiczny".
       Te słowa z listu ministra rolnictwa Marka Sawickiego mogą być podsumowaniem forum rolniczo - naukowego, jakie odbyło się 9 maja br. w naszej szkole. Tematem była "Obecna i przyszła sytuacja rolnictwa". Patronat nad spotkaniem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Podlaskiego i Starostwo Powiatu Wysokomazowieckiego.
      Pomysłodawcą forum był Andrzej Remisiewicz, przedsiębiorca i społecznik, właściciel firmy Trans-ROL. Rozumiejąc potrzebę wymiany doświadczeń i informacji o tym, co dzieje się i będzie w przyszłości się działo w polskim rolnictwie. Do współpracy przy organizacji forum przystąpiły lokalne instytucje i wiele innych jednostek działających na rzecz rolnictwa. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście - prelegenci, reprezentanci władz samorządowych sąsiednich gmin, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem oraz szerokie grono rolników z bliższych i dalszych miejscowości, uczniowie i nauczyciele kierunków rolniczych CKZ w Wysokiem Mazowieckiem i ZSR w Rudce i Krzyżewie.
       Po oficjalnym rozpoczęciu forum i powitaniu przybyłych gości, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krzyżewie, Wioletta Gierłachowska odczytała list przesłany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego, który pogratulował organizacji przedsięwzięcia i życzył wszystkim satysfakcji ze spotkania.
       Następnie zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z kolejno prezentowanymi przez prelegentów zagadnieniami. Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jerzy Leszczyński omówił temat: "Wykorzystanie środków w ramach PROW 2007-2013". "Polski rynek mleka przed i po kwotowaniu" przedstawiła z-ca dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, Jadwiga Zabielska.
       Miłym akcentem spotkania stało się wyróżnienie listami gratulacyjnymi Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezesa Agencji Rynku Rolnego uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce zawodu i wraz z rodzicami prowadzą gospodarstwa rolne. W tym gronie znaleźli się uczniowie klasy III i II technikum: Marcin Janczewski, Adam Kierzkowski, Marek Markowski, Przemysław Moczydłowski (III TR), Karol Dworakowski, Marcin Łapiński i Łukasz Łuniewski (II TR).
       Grawertony gratulacyjne z rąk wicemarszałka Mieczysława Kazimierza Baszko otrzymali także przedstawiciele instytucji - Spółdzielnia Mleczarska "Mlekovita", przedsiębiorcy lokalni - firma Trans-ROL państwa Grażyny i Andrzeja Remisiewicz, przedstawiciele rolników - państwo Renata i Bogdan Zakrzewscy i Wojciech Pęza. Sławomir Jabłoński, reprezentujący Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, przedstawił temat "Nowe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2010". Dyrektor Biura Podlaskiej Izby Rolniczej Ewa Łępicka podjęła zagadnienie "Udział samorządu rolniczego w tworzeniu PROW"
       W czasie przerwy zebrani mieli okazję skorzystać nie tylko z przygotowanego ciepłego i zimnego poczęstunku, ale i zapoznać się z ofertami firm działających na rynku rolniczym. Na szkolnym placu można było obejrzeć sprzęt rolniczy firmy CLAAS, stoiska PODR, Grupy Azoty S.A., Trans-ROL, SaMASZ. Przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami ARR, ARiMR, PODR w Szepietowie, SDOO w Krzyżewie, KRUS, WSA w Łomży, Prefbet Śniadowo, Syngenta. Goście równie chętnie sięgali po firmowe ulotki i informatory, jak i po produkty dostarczone przez Mlekovitę, a także słodkie przekąski od lokalnych dostawców.
       Po przerwie głos zabierali kolejni prelegenci. Przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem, Andrzej Jabłoński i Sławomir Łapiński wskazali w swoim wystąpieniu "Najczęściej popełniane błędy rolników rozliczających się z tytułu podatków od towarów i usług". Marek Bil Bielecki i Dariusz Kapciak zaprezentowali aktualną ofertę produktową Grupy Azoty S.A. "RSM jako nawóz XXI wieku". Rafał Piszcz, pracownik Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku przedstawił "Zasady badań agrochemicznych oraz wyniki badań glebowych". Natomiast tematem wystąpienia Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku prof. Henryka Wnorowskiego był temat: "Ekonomia, prawo i przedsiębiorczość w nowoczesnym podlaskim rolnictwie". Wójt Gminy Sokoły dr Józef Zajkowski jako znawca tematów rolniczych i samorządowych podsumował konferencję.
       Spotkanie zakończyło się w godzinach popołudniowych, co świadczy o zainteresowaniu przybyłych i aktualności poruszanych tematów. Widać potrzebę podejmowania dyskusji o sytuacji rolnictwa w dobie szybkich zmian technicznych i technologicznych, wymagań prawnych i wymogów europejskiego rolnego rynku. Jest to istotne zwłaszcza dla kolejnego pokolenia rolników, którym przyjdzie zmierzyć się z nowymi zadaniami i problemami.
       Jako szkoła z ponad stuletnią tradycją kształcenia rolniczego cieszymy się, że inicjatywa współpracy instytucji rządowych, regionalnych samorządowych, ośrodków doradczych i naukowych oraz przedsiębiorców branży rolniczej przyniosła wspaniały efekt, jakim było zrealizowane w ZSR w Krzyżewie rolniczo-naukowe forum "Obecna i przyszła sytuacja w rolnictwie". Było to spotkanie ważne również dla uczącej się młodzieży, która już niedługo podejmie samodzielny trud pracy w rolnictwie. Bezpośredni kontakt z tak dużą grupą przedstawicieli różnych dziedzin związanych z rolnictwem i działających na rzecz branży rolniczej, możliwość wysłuchania wystąpień, porównania zakresu działalności i powiązania zagadnień dotyczących rolnictwa, są żywą lekcją, z jakimi problemami i sytuacjami spotkają się młodzi rolnicy w przyszłej pracy.
       Forum dowiodło, że istnieje potrzeba organizowania tego typu spotkań. Ze względu na ograniczony czas nie planowano wielu tematów, jakie na pewno znalazłyby szerokie grono zainteresowanych, dlatego mamy nadzieję, że szkoła nasza stanie się w przyszłości miejscem kolejnego forum. Już dziś na nie zapraszamy.


GALERIA