WYDARZENIA

Krzyż wraca na nagrobny pomnik Bronisławy Karpowiczowej.


       8 września w kościele w Waniewie w obecności wójta gminy Sokoły, przedstawicieli władz samorządowych, delegacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, absolwentów oraz zgromadzonych mieszkańców okolicznych miejscowości został poświęcony krzyż na nagrobny pomnik Bronisławy z Jasiewiczów Karpowiczowej.
      Poprzedni krzyż zniknął z pomnika wiele lat temu, a teraz, z inicjatywy wójta Józefa Zajkowskiego przygotowano do zamontowania odnowiony, pochodzący z około przełomu wieków, nawiązujący do stylu ogrodzenia grobu.
      W czasie uroczystości w kościele postać Bronisławy Karpowiczowej wspomniała dyrektor ZSR w Krzyżewie, Wioletta Gierłachowska:
      "Bronisława z Jasiewiczów Karpowiczowa, matka Stefanii Karpowicz, obecnej patronki Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, była inicjatorką działań społecznych na rzecz ludności wiejskiej. W swoich czasach, w końcu dziewiętnastego wieku wyjechała z Wilna, by osiąść w majątku w Janowiczach koło Zabłudowa. Po śmierci męża Michała Karpowicza zdecydowała wraz córką Stefanią odkupić majątek Krzyżewo i doprowadzić do wzorcowego stanu. W planach było stworzenie szkoły rolniczej. Opiekowała się ludnością, założyła ochronkę dla dzieci i prowadziła dla nich szkołę ucząc nie tylko pożytecznej pracy, ale i tego, czego zabraniali zaborcy - czytania i pisania po polsku oraz historii Polski.
      Gdy zmarła w 1912 roku, w ówczesnej prasie ukazało się żałobne wspomnienie o pani Bronisławie, zawierające chyba najlepszą ocenę jej dokonań. (…)
      "Niepowetowaną stratę poniosła Ziemia Łomżyńska przez śmierć tej niezwykłej pracowniczki na niwie społecznej. Znała Ją cała okolica, jako wzorową gospodynię i rozumną administratorkę własnego majątku; jako sprawiedliwą chlebodawczynię, dbałą o wygody służby i żądającą w zamian uczciwości i pracy; jako, wreszcie, opiekunkę chorych, którym ze znajomością rzeczy pomocy udzielała, i dzieci, dla których utrzymywała ochronkę (…)
      W parafii swojej była założycielką i duszą kółka drobnej własności rolnej; zorganizowała również kółko kobiet wiejskich, w których gronie zasiadała, niosąc im potrzebne światło. (…)
      Wraz z córką swoją p. Stefanią ograniczyły osobiste wydatki do minimum i dochody z majątku przeznaczyły na szkołę rolniczą męską, której mury wspaniałe już stanęły w Krzyżewie (…)
      Odeszła Kobieta wielkich zasług i wielkiego serca, pozostawiając po sobie przykład pożytecznie i podniośle spędzonego życia. Cześć Jej pamięci!"
       Po nabożeństwie wszyscy przeszli na cmentarz, gdzie po zamontowaniu krzyża i poświęceniu wójt gminy Sokoły w krótkim przemówieniu przedstawił pracę i zaangażowanie społeczne Bronisławy Karpowiczowej, a także wspomniał o nadal potrzebnej działalności dla dobra publicznego wszystkich ludzi.
      Uroczystość zakończyła krótka modlitwa za zmarłą i jej córkę, fundatorkę szkoły rolniczej w Krzyżewie.


GALERIA