WYDARZENIA

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


      16 grudnia br. w Białymstoku odbyła się miła uroczystość wręczenia najlepszym uczniom szkół województwa podlaskiego Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014.
      Stypendystą PRM z naszej szkoły jest Łukasz Łuniewski, uczeń klasy III Technikum o profilu rolniczym. Łukasz ma nie tylko wysoką średnią ocen, ale jest także zaangażowany w życie szkoły, a dzięki zdolnościom muzycznym wzbogaca szkolne i lokalne imprezy.
      Uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych odbyła się w budynku Filharmonii Podlaskiej w obecności Podlaskiego Kuratora Oświaty, pana Jerzego Kiszkiela, który pogratulował wyróżnionym uczniom sukcesów i życzył dalszych wspaniałych wyników w nauce. Gratulacje tegorocznym stypendystom, nauczycielom i rodzicom złożył także pan Wojciech Dzierzgowski, Wicewojewoda Podlaski.
      Nie zabrakło także chwili relaksu muzycznego dzięki mini-koncertowi wykonanemu przez uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku.
GALERIA