WYDARZENIA

Święto Patronki Szkoły Stefanii Karpowicz


       W dniu 19 lutego 2015r. na hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie odbyła się część artystyczna ku czci Patronki Szkoły Stefanii Karpowicz. Najpierw głos zabrała Pani Dyrektor Wioletta Gierłachowska, która powitała wszystkich przybyłych nauczycieli, uczniów i pracowników Szkoły.
       Przedstawienie uczniowie przygotowywali pod okiem nauczycieli: Pani Joanny Krawczuk, Pana Józefa Gałko i Pana Bogusława Doroszkiewicza.
       Inscenizacja opowiadała o młodzieży odwiedzającej wystawę o Patronce Szkoły. Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie przypomniała swoim kolegom i koleżankom historię założenia szkoły w Krzyżewie. Pokazano, że nauka w szkole noszącej imię Stefanii Karpowicz to powód do dumy. Uczniowie mają tu szansę zdobyć solidną wiedzę i umiejętności. Ta wspaniała osoba w swoim życiu zasłużyła na szacunek ludzi. Podczas przedstawienia uczniowie oglądali również stare zdjęcia dotyczące Szkoły oraz jej uczniów. Zebrani obejrzeli także prezentację multimedialną, która była wzruszającym wspomnieniem osoby Stefanii Karpowicz. W trakcie trwania przedstawienia uczniowie zatańczyli także w pięknym układzie poloneza, podkreślając tym samym, jak ważna jest dla nas tradycja szkoły i pamięć o patronce, która w swoich czasach też uczyła młodzież tego tańca.
       Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała jeszcze raz Pani Dyrektor, która podziękowała wszystkim za przybycie, a "artystom" i ich opiekunom za przygotowanie przedstawienia.
GALERIA