WYDARZENIA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w szkole


       W czwartek, dn. 16.04.2015 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie odbyło się spotkanie uczniów klas III i IV Technikum w zawodzie technik rolnik z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem p. Elżbietą Jabłońską i p. Dariuszem Dudkiewicz. Spotkanie dotyczyło zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2015, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2015), płatności ekologicznej (PROW 2014-2105), płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatności ONW). Dodatkowo spotkanie obejmowało tematykę wypełniania wniosku o przyznanie płatności i wymaganych załączników przy użyciu aplikacji e-Wniosek, która umożliwia złożenie wniosku przez Internet. Uczestnicy spotkania otrzymali formularze, aby zobaczyć z czym mogą się zetknąć podczas wypełniania wniosków, na jakie elementy zwrócić największa uwagę i czego się wystrzegać, aby nie popełniać błędów. Uczniowie byli bardzo aktywni, czego dowodem była duża ilość zadawanych pytań, głównie o szczegóły jakie dotyczyły prowadzonych przez nich gospodarstw rolnych. najbardziej ich gospodarstw.
GALERIA