WYDARZENIA

Konkurs plastyczny


      ZW czasie Dnia Otwartego szkoły, 28 kwietnia, odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej "Ziemię masz tylko jedną", a także rozstrzygnięcie jego części plastycznej, której tematem był Narwiański Park Narodowy. Przypominając osoby nagrodzone, prezentujemy również ich prace. Pragniemy jednocześnie poinformować, że wszystkie obrazy można oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach.

      Nagrodzeni:
      I miejsce - Joanna Faszczewska, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sokołach; praca nr 2 "Piękno z bliska";
      II miejsce - Sandra Łapińska, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie; praca nr 14 "Kładka";
      III miejsce - Hubert Frankowski, Gimnazjum im. Jana Klemensa Branickiego w Tykocinie; praca nr 5 "Walory przyrodnicze parku";

      Wyróżnienia:
      Jakub Wnorowski, Gimnazjum Kulesze Kościelne; praca nr 9 "Mokradła";
      Karolina Bruszewska, LO w ZSR w Krzyżewie; praca nr 12 "Fauna NPN"
      Patrycja Płońska, LO w ZSR w Krzyżewie, praca nr 15 "Polska Amazonia";

      Wyróżnienia od Narwiańskiego Parku Narodowego:
      Angelika Jabłońska, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sokołach; praca nr 1 "Narwiański lot";
      Joanna Czajkowska, Gimnazjum w Sokołach; praca nr 3 "Zachód słońca nad Narwią";
      Emilia Roszkowska, Gimnazjum w Kobylinie Borzymach; praca nr 8 "Błotniak w narwiańskich szuwarach";

      Nagroda Publiczności:
      Hubert Frankowski, Gimnazjum w Tykocinie; praca nr 5 "Walory przyrodnicze parku". .


GALERIA - prace nagrodzone


GALERIA