WYDARZENIA

ZSR z Krzyżewa na dniach powiatu wysokomazowieckiego.


       Niedzielny festyn w Wysokiem Mazowieckiem stał się dla naszych uczniów okazj± do pokazania, co potrafi± i jak rozwijaj± swoje talenty naukowe i artystyczne. W gronie wyróżnionych uczniów stypendium Starosty Wysokomazowieckiego znaleĽli się nasi koledzy z technikum (technik rolnik) Marcin Janczewski i Łukasz Łuniewski, a wieczorem na scenie w krótkim programie artystycznym zaprezentowała się grupa uczniów z LO, czyli naszej "mundurówki". Mimo ograniczonego czasu przeznaczonego na występ, młodzież pokazała, że nieobce s± im zdolno¶ci taneczne i wokalne. Zapraszamy do galerii i na Facebooka.


GALERIA