WYDARZENIA

SZCZĘŚLIWE STO PROCENT!


      Jak co roku, z końcem sierpnia zostały ogłoszone wyniki egzaminów zawodowych, które w szkołach odbywały się w czerwcu. Od pomyślnej informacji możemy zacząć nowy rok szkolny, bowiem z bardzo dobrych wyników mogą cieszyć się nasi uczniowie obecnej klasy - technik rolnik, którzy w klasie trzeciej przystąpili do nowej formuły egzaminu z kwalifikacji R3 - prowadzenie produkcji rolniczej. Wszyscy uzyskali pozytywny wynik, czyli zdawalność wyniosła 100%. Średnie wyniki części teoretycznej i praktycznej są bardzo dobre i wynoszą odpowiednio: 85% i 94,9%. Wszystkim uczniom gratulujemy świetnych wyników i życzymy, by równie wysokie lub jeszcze lepsze wyniki uzyskali zdając kwalifikację R16.
       Dobre wyniki uzyskali również uczniowie klasy czwartej technikum - technik rolnik, którzy zdawali egzamin w starej formule. Zdawalność, mimo że nie stuprocentowa, była wysoka i wyniosła 86,36%. Całkiem dobrą zdawalność miał także egzamin w technikum - technik agrobiznesu, która wyniosła 63,6%.
       Cieszy nas również, że osoby powtórnie zdające egzamin w wielu przypadkach uzyskują pozytywny wynik.
       Wszystkim, którym udało się przejść pomyślnie egzaminy gratulujemy wyników i życzymy, by inne przeszkody życiowe, nie tylko egzaminy, przechodzili równie pomyślnie.

        Absolwentom i uczniom, którym tym razem nie udało się przekroczyć progu zaliczenia egzaminu mówimy: nie martwcie się! Przyszłość przed Wami, a przykład kolegów i koleżanek pokazuje, że wytrwałość i praca w końcu zaowocują pozytywnym wynikiem.