WYDARZENIA

Święto Edukacji Narodowej


      Święto Edukacji Narodowej to dobra okazja, by podziękować naszym nauczycielom za Ich trud i pracę z młodzieżą. Jak co roku, w naszej szkole odbył się przygotowany przez nasze koleżanki i kolegów uroczysty apel, w czasie którego mogliśmy wyrazić nauczycielom i wychowawcom wdzięczność za cierpliwość, wytrwałość w kształtowaniu naszych umysłów i wyrozumiałość dla popełnianych przez nas błędów.
      W części oficjalnej z radością powitaliśmy nasze Grono Pedagogiczne z Panią Dyrektor Wiolettą Gierłachowską oraz przybyłych gości: wicestarostę powiatu wysokomazowieckiego, pana Leszka Gruchałę, wieloletniego dyrektora ZSR w Krzyżewie, pana Kazimierza Nahajowskiego oraz przewodniczącego Rady Rodziców, pana Janusza Łuniewskiego. Na wstępie zabrała głos pani dyrektor, która przekazała nauczycielom i pracownikom szkoły najlepsze życzenia sukcesów w pracy, satysfakcji i radości w życiu osobistym.
      Miłym momentem było wręczenie przez pana wicestarostę nagród Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, którymi za wkład pracy w szkołę zostały wyróżnione: pani dyrektor Wioletta Gierłachowska i nauczyciel przedmiotów zawodowych, pani Danuta Łupińska. Efektem pracy są wyniki, jakie uzyskujemy i nasze sukcesy - stuprocentowa zdawalność egzaminu kwalifikacyjnego R3 i dwukrotnie wyższa niż wojewódzka zdawalność "starego" egzaminu zawodowego o kierunku technik rolnik - 86,36% przy woj. podlaskim - 43,5%.
      Kolejnymi wyróżnionymi osobami byli nauczyciele i pracownicy szkoły, których działalność została doceniona. Z rąk pani dyrektor i wicestarosty nagrody odebrali nauczyciele: Joanna Krawczuk, Ewa Niwińska, Małgorzata Lipińska, Elżbieta Gołaszewska, Magda Ożarowska oraz pracownicy szkoły: Teresa Łapińska, Małgorzata Łuniewska, Franciszek Roszkowski i Józef Kierzkowski.
      Następnie uczniowie z klas I TA, I TR i II LO w imieniu nas wszystkich, całej młodzieży, złożyli nauczycielom serdeczne życzenia, a po wręczeniu kwiatów zaprosili na krótką część artystyczną. Składała się ona z dwóch części. Pierwsza była montażem słowno-muzycznym nawiązującym do nauczycielskiej pracy, w której wspomniano także postać pierwszej nauczycielki w Krzyżewie, założycielki i patronki szkoły, Pani Stefanii Karpowicz; w części drugiej młodzi artyści zaprezentowali sztukę nawiązującą do "Zemsty" Aleksandra Fredry, ale z zupełnie nowym tekstem. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli ją z zainteresowaniem, a oklaski na koniec dowiodły, że się podobała. Pogodny nastrój przedstawienia udzielił się wszystkim i w dobrych humorach zakończyliśmy ten uroczysty dzień.


GALERIA