WYDARZENIA

Wróciliśmy na listę rankingu szkół


      Po niedługiej przerwie Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie znów wrócił na rankingową listę najlepszych szkół w Polsce. Perspektywy corocznie biorą pod uwagę wyniki prawie 1900 liceów i niemal 1800 techników funkcjonujących w kraju, by po porównaniu osiągniętych wyników dokonać zestawienia najlepszych placówek.
      Chociaż w tym roku Krzyżewo nie znalazło się w zestawieniu najlepszych szkół ogólnokształcących czy o najwyższych wynikach maturalnych, to nasze osiągnięcia zostały odnotowane w kategoriach szkół olimpijskich, egzaminów zawodowych, techników w województwie podlaskim i w obrębie egzaminu danego zawodu.
      W rankingu szkół olimpijskich czyli tych, których uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, zmieściliśmy się w wybranej dwusetce szkół. Z województwa podlaskiego ogółem do tej grupy weszło 11 szkół, z czego 8 to licea ogólnokształcące i 3 technika - na 136. miejscu Technikum Mechaniczne z Białegostoku, na 149. Technikum w ZSEiO w Łomży, a na 189 miejscu nasza Szkoła.
      W rankingu egzaminów zawodowych sklasyfikowano nas na 135. miejscu (z województwa podlaskiego znalazło się łącznie 6 szkół w zestawieniu 150. wyróżnionych placówek).
      W rankingu wojewódzkim technikum zostało umieszczone na miejscu 20., a w rankingu zawodu technik rolnik w klasyfikacji ogólnokrajowej zajęliśmy 10. miejsce i 1. w województwie podlaskim. Poza ZSR w Krzyżewie w tym zestawieniu znalazło się tylko Technikum nr 2 w ZS Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, które zajęło nieco niższą lokatę.
      Z powyższego wynika, że kształcenie rolnicze w Krzyżewie jest prowadzone najlepiej spośród szkół o profilu rolniczym w województwie podlaskim, w czym niemałą zasługę mają wszyscy zaangażowani w edukację rolniczą: nauczyciele, uczniowie, ich rodzice potrafiący zaszczepić w swoich dzieciach chęć działania w branży rolniczej, przejęcia gospodarstwa czy prowadzenia specjalistycznej produkcji. Osiąganiu wyników sprzyja także atmosfera i wypracowane metody pracy z uczniem w szkole, współpraca z pozostałymi nauczycielami, a także środowiskiem lokalnym.
      Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku kolejna grupa uczniów zdających egzaminy maturalne i zawodowe osiągnie równie dobre, a może nawet lepsze wyniki i znów będziemy mogli szukać dobrego miejsca naszej szkoły w ogólnopolskim rankingu edukacyjnym.