WYDARZENIA

"Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych"


      W dniu 22 lutego uczniowie klasy III Technikum o kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uczestniczyli w szkoleniu i warsztatach, które odbywały się w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem. Prelegent dr inż. Jarosław Osiak bardzo rzeczowo i ciekawie zaprezentował tematykę związaną z odnawialnymi źródłami energii (OZE) i energetyką prosumencką (wytwarzanie energii i odsprzedawanie nadwyżek).
      Dowiedzieliśmy się, jaką szansą dla społeczeństwa i środowiska jest stosowanie OZE, ale również jak z odnawialnych źródeł korzystać, by było to zgodne z przepisami prawa i przynosiło korzyści.
      Wśród prezentowanych zagadnień znalazły się:

  • Perspektywy i kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w świetle wytycznych Unii Europejskiej i uwarunkowań krajowych.
  • Uwarunkowania rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych.
  • Przegląd technologii OZE możliwych do zastosowania w energetyce prosumenckiej.
  • Znaczenie energetyki prosumenckiej dla bilansu energetycznego gminy.
  • Źródła finansowania małych i mikroinstalacji OZE

      Najciekawszym punktem spotkania były zajęcia praktyczne, gdy obliczaliśmy efekt ekonomiczny i ekologiczny dla wybranych małych i mikro instalacji OZE. Dzięki szkoleniu mieliśmy okazję uporządkować i poszerzyć wiedzę zdobywaną na lekcjach przedmiotów zawodowych, poznać najnowsze rozwiązania prawne i ekonomiczne realizacji inwestycji związanych z OZE oraz zapoznać się z realnymi możliwościami zatrudnienia w naszym przyszłym zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
      Dziękujemy za interesujące zajęcia i miłe przyjęcie.

Uczniowie klasy III TeoGALERIA I