WYDARZENIA

Konferencja w 140 rocznicę urodzin Stefanii Karpowicz

      W tym roku mija 140 rocznica urodzin założycielki Szkoły Rolniczej w Krzyżewie, Pani Stefanii Karpowicz. Z tej okazji odbyła się w naszej szkole konferencja naukowo-historyczna " Najważniejsze to pracować dla tych, którzy nas potrzebują" - w140 rocznicę urodzin Stefanii Karpowicz", zorganizowana we współpracy z Fundacją "Praca dla Niewidomych"- Centrum Turystyki i Rehabilitacji w Krzyżewie. W spotkaniu uczestniczyli byli i aktualnie pracujący w Szkole nauczyciele, absolwenci, uczniowie, a także przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, dyrektorzy okolicznych szkół gimnazjalnych wraz z zainteresowanymi tematyką historyczną uczniami oraz mieszkańcy Krzyżewa i sąsiednich miejscowości. Honorowymi gośćmi byli krewni Stefanii Karpowicz, Pani Danuta i Adam Wołk.
       Spotkanie rozpoczęła Wioletta Gierłachowska, dyrektor szkoły w Krzyżewie, witając przybyłych i przedstawiając program spotkania. Następnie głos zabrał p. Piotr Konczewski, Prezes Zarządu Fundacji "Praca dla Niewidomych". Zwrócił uwagę na ideę pracy "dla tych, którzy nas potrzebują", jaka przyświecała Stefanii Karpowicz. Podkreślił znaczenie dobrej współpracy ze szkołą i wyraził nadzieję, że celowe wykorzystanie dawnego budynku Szkoły Rolniczej wzbogaci doświadczenia społeczne młodzieży, pogłębi działania integracyjne i pozwoli na kontynuowanie idei Nadnarwiańskiej Siłaczki. Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego p. Bogdan Zieliński przypomniał działania, jakie doprowadziły do rewitalizacji budynku i zagospodarowania otoczenia szkolnego. Życzył Zespołowi Szkół Rolniczych i Centrum Turystyki i Rehabilitacji owocnego działania zarówno w edukacji młodzieży, jak i pracy na rzecz integracji środowiskowej osób niepełnosprawnych.
       Wójt Gminy Sokoły p. Józef Zajkowski przedstawił projekty działań rozwijających zakres działania szkoły, a także plany wzbogacające ofertę atrakcji Krzyżewa i okolicy.
       Na część naukowo-historyczną konferencji złożyły się referaty i prezentacje: Prof. A. Cz. Dobrońskiego: Szlachetni i gospodarni. Aktywność społeczno-kulturalna ziemian pogranicza mazowiecko-podlaskiego, J. Tomkiela: Dobra pamięć - nowe fakty z życia i działalności Patronki Szkoły w Krzyżewie, Stefanii Karpowicz, A. Strumińskiej: Wolontariat jako współczesne rozumienie posłannictwa Stefanii Karpowicz i J. Krawczuk: Działalność społeczna Stefanii Karpowicz - otwieranie Krzyżewa na świat. Zainteresowani w przerwie mogli obejrzeć wystawę IPN Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 roku oraz szkolne archiwalia związane z postacią Stefanii Karpowicz i historią szkoły.
      Miłym akcentem spotkania był mini-koncert w wykonaniu absolwentów ZSR w Krzyżewie oraz wręczenie przez dyrektor szkoły podziękowań absolwentom najaktywniej współpracującym ze szkołą. Podsumowując konferencję, dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za przybycie oraz zachęciła do zaangażowania w organizację Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Krzyżewie im. Stefanii Karpowicz "Krzyżewiacy".


GALERIA