146 rocznica urodzin Patronki naszej szkoły.

Styczniową porą obchodzimy kolejną rocznicę zapoczątkowania działalności naszej placówki. 15 stycznia 2022 r. mija 109 rocznica rozpoczęcia pierwszych zajęć dydaktycznych w Szkole Rolniczej w Krzyżewie. Styczeń to również miesiąc kolejnych rocznic związanych z panią Stefanią Karpowicz – 7 stycznia pamiętaliśmy o 48 rocznicy śmierci
a 11 stycznia 2022 mija 146 rocznica urodzin Patronki naszej szkoły. Pamięć o założycielce szkoły jest wciąż żywa. Pani Stefania Karpowicz pozostaje wzorem  do naśladowania. Jej oddanie Ojczyźnie i rodakom, wiara w szlachetne idee, pracowitość, upór w dążeniu do wyznaczonego celu, odpowiedzialność, poczucie godności, a jednocześnie wielka skromność, to cechy, które powinniśmy naśladować.
Cieszymy się, że mimo zawirowań historii Jej dorobek życia nie został zmarnowany.
W Krzyżewie wciąż nowe pokolenia uczniów zdobywają wiedzę, są to często potomkowie kolejnych roczników absolwentów. Taka ciągłość świadczy o szacunku, jakim wszyscy darzymy założycielkę szkoły rolniczej w Krzyżewie.