Akcja “Pomagamy bezdomnym przetrwać zimę – dzieje się! Dobro”

Kierujemy wyrazy podziękowania i uznania za Wasze zaangażowanie w ostatnią akcję dobroczynną-
   “Pomagamy bezdomnym przetrwać zimę – dzieje się! Dobro”
Spotkała się ona z szerokim odzewem. Ten z pozoru drobny gest – wyzwolił prawdziwie wielkie dobro.
Bardzo dziękujemy za wasze wrażliwe serca i pomoc.