DZIAŁO SIĘ! – FORUM SZKÓŁ

6 marca w Zespole Szkół W Turośni Kościelnej było ciekawie i gwarnie, bowiem przed uczniami klas trzecich gimnazjum i klas ósmych podstawówek zaprezentowały się szkoły średnie. Pośród około dwudziestu placówek edukacyjnych – w większości z Białegostoku – na stanowisku 16 zaprezentowaliśmy swoją ofertę edukacyjną, proponując kierunki związane z rolnictwem i nie tylko, czyli: technik agrobiznesu, technik obsługi turystycznej, technik ogrodnik, technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik rolnik, a w szkole branżowej: ogrodnik, pszczelarz, rolnik i stolarz. Nie zapomnieliśmy także o liceum: dla uczniów po gimnazjum: o profilu policyjno-pożarniczym, a dla uczniów po szkole podstawowej: ogólnokształcące.

Poza informacjami na ulotkach można było dowiedzieć się więcej bezpośrednio od nas, a przy okazji spróbować jabłka z pobliskiego sadu oraz miodu z pasieki, z której właścicielem szkoła będzie współpracować.