Koronawirus – zamknięcie szkoły na 2 tygodnie

Szanowni Rodzice i Uczniowie w związku z profilaktyką Koronowirusa i wytycznymi MEN Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie informuje, że w ten czwartek i piątek tj. 12 i 13 marca 2020r. szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (dla uczniów których rodzice nie mogą zapewnić opieki) od poniedziałku 16 marca do 25 marca szkoła jest zamknięta. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajęc-w-szkołach

 

Zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach

            Od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12 – 13 marca) to okres przejściowy,  w którym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca br. zajęcia zostają całkowicie zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do żłobka, przedszkola i szkoły. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie Minister Zdrowia apeluje do dzieci i młodzieży oraz rodziców, by w czasie zamknięcia placówek starać się pozostawać w domu i unikać zagrożenia. “To nie jest czas ferii, to jest właściwie czas kwarantanny”. Więcej informacji na stronach:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w szkolach oraz
 https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

            Rodzic/opiekun prawny, opiekujący się dzieckiem poniżej 8 roku życia i objęty  ubezpieczeniem chorobowym, może skorzystać z dodatkowych 14 dni na opiekę nad takim dzieckiem. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?

Oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkoła, szkoły, do której uczeszcza dziecko (druku ZUS Z-15 A) należy złożyć do swojego pracodawcy. Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. www.zus.pl. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

            Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS, gdzie pod numerem: 22 560 16 00 wydzielone zostały dwie dedykowane linie:

  • „ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
  • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

            Czynna jest też infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.