KORZYSTAJMY Z DOŚWIADCZEŃ NAJLEPSZYCH

22 listopada odwiedziliśmy w Jeżewie oddział  Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Pan Dariusz Wojtulewicz, kierownik komórki ds. oceny zapoznał nas z historią i zakresem działalności PFHBiPM, a kierownik laboratorium, p. Bogdan Kulesza przedstawił rodzaje usług świadczone na rzecz hodowców. Dotyczą one szczegółowych informacji o bydle, co jest znaczące w przypadku zagrożenia chorobami, gdyż wyniki badania hodowca otrzymuje już po dwóch dniach po pobraniu próbek mleka.

Obejrzeliśmy także działy nowoczesnego laboratorium i proces badania próbek mleka oraz paszy dla bydła. Takie badania są istotne przy oznaczaniu wartości paszy i właściwym układaniu dawek żywieniowych dla bydła, żeby uzyskać wysoką wydajność i zdrowotność zwierząt.

W spotkaniu brał udział absolwent ZSR w Krzyżewie a obecnie pracownik PFHBiPM, p. Sławomir Olędzki, specjalista od programu  SOL.

Dziękujemy kierownictwu i pracownikom za gościnność i bogate informacje. Na pewno nieraz będziemy mogli skorzystać z doświadczeń Polskiej Federacji Hodowców…, zarówno jako uczniowie ZSR w Krzyżewie, jak i przyszli rolnicy.