LEPIEJ NIŻ W PODRĘCZNIKU

Każda okazja jest dobra, by poszerzyć swoją wiedzę. Z takiej okazji skorzystali 8 lipca nasi uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele zawodu, by w praktyce zobaczyć, do czego służy odkrywka glebowa. 
Prof. Andrzej Kotecki i dr hab. Bernard Gałka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu obszernie przedstawili analizę odkrywki i potrzebę dokonywania takich badań. Młodzież miała okazję bezpośredniego kontaktu z autorami materiałów dydaktycznych, mogła obejrzeć strukturę gleby znaną najczęściej tylko z rysunków w podręcznikach. Wszyscy uczestniczący w badaniach mogli przekonać się, w jakim stopniu na jakość plonów może wpłynąć nie tylko nawożenie czy głębokość orki, ale równie istotne jest, co znajduje się w niższych warstwach gleby. Taka lekcja w terenie zostanie na pewno lepiej zapamiętana niż książkowa teoria.