LISTOPADOWE UROCZYSTOŚCI W SZKOLE…

14 listopada składaliśmy ślubowanie jako uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. Wyjątkowo uroczystym momentem była chwila przekazania Sztandaru przez absolwentów szkoły swoim następcom, uczniom klasy pierwszej.

Kolejnym punktem obchodów był patriotyczny apel przypominający wydarzenia historyczne prowadzące do odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Zanim wróciliśmy na pozostałe lekcje, czekała nas jeszcze niespodzianka: wspólne spotkanie z nauczycielami i absolwentami przy herbacie i pączkach. (Niestety, zabrakło rogali „Marcińskich” kojarzących się z listopadową rocznicą, ale pączki wszystkim smakowały).

Organizację tego dnia przygotowaliśmy pod kierunkiem nauczycieli: p. Małgorzaty Lipińskiej, p. Agnieszki Stypułkowskiej i p. Jacka Tomkiela.