LISTOPADOWE UROCZYSTOŚCI…

W tym roku uroczystości związane z rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę stały się okazją do włączenia się przez naszą szkołę  w obchody oficjalne i wewnątrzszkolne.

10 listopada reprezentacja szkoły uczestniczyła w uroczystej Sesji w Wysokiem Mazowieckiem z okazji 100 rocznicy ustanowienia powiatu wysokomazowieckiego.

Braliśmy także udział w obchodach 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, jakie odbyły się w Sokołach.