Mamy pasiekę!

W piątek, z udziałem Pana Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego i innych gości, otworzyliśmy przyszkolną pasiekę pokazową. Pogoda sprzyjała, więc wesołą grupą, przy dźwiękach ludowych piosenek przeszliśmy do granicy pasieki, by uroczyście przeciąć wstęgę w pięknym miodowo-złotym kolorze i otworzyć nowy kierunek nauki w naszej szkole.
       Pan Starosta przypomniał istotną rolę programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w upowszechnianiu hodowli pszczół, a także podkreślił znaczenie kształcenia kierunku pszczelarstwa dla przyszłości regionu i rolnictwa.
Ksiądz Dziekan Ryszard Niwiński  podkreślił dobre warunki, w jakich krzyżewskie pszczoły będą żyły: spokój, czyste środowisko i bogactwo pszczelich pożytków na terenie szkolnym, okolicznych gruntach, w sadach i na łąkach mieszkańców wsi oraz polach
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian. Pani Dyrektor Joanna Krawczuk podziękowała obecnym za przybycie i wyraziła nadzieję, że szkoła z kierunkiem pszczelarstwa przyczyni się w przyszłości do uczynienia powiatu wysokomazowieckiego krainą nie tylko mlekiem, ale i miodem płynącą.
         Symbolicznego otwarcia pasieki poprzez przecięcie wstęgi dokonali reprezentanci współpracujących ze sobą instytucji i środowisk: pan starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, duszpasterz rolników, ksiądz dziekan Ryszard Niwiński, dyrektor szkoły Joanna Krawczuk, kierownik działu badawczo-doświadczalnego SDOO Jolanta Puczel, radny powiatu Dariusz Mościcki, uczennica szkoły w Krzyżewie i reprezentant środowiska pszczelarzy.

       Pszczoły też chciały chyba wyrazić o nowej pasiece swoje zdanie, przeszkadzając nieco w krótkiej uroczystości, a nawet grożąc użądleniem, ale ostatecznie wszystko zakończyło się bezpiecznie i obecni, znów przy ludowej muzyce, przeszli do szkoły na symboliczny poczęstunek.