Nie tylko książka i zeszyt…

  Szkoła najczęściej kojarzy się z zeszytem, książką i tablicą ale jak się jest w klasie mundurowej, policyjno-pożarniczej, można ciekawiej spędzać zajęcia. 23 października jeździliśmy do Piątnicy na strzelanicę, a nasi młodsi koledzy i koleżanki z klasy pierwszej tydzień później po raz pierwszy mieli okazję poćwiczyć z podstawowym wyposażeniem policjanta – pałką i kajdankami. Przy okazji przećwiczyli także techniki samoobrony. 
       Popatrzcie, jak wyglądały zajęcia.