OBORA I ROBOT, CZYLI… (Z KOMPUTEREM DO KROWY)

 16 lutego br. uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do gospodarstwa państwa Marioli i Adama Paczóskich w miejscowości Korabie w woj. mazowieckim. 
      Jako przyszli technicy rolnicy i technicy agrobiznesu mogliśmy obejrzeć jedną z najnowocześniejszych hodowli bydła mlecznego i porozmawiać z właścicielami o warunkach prowadzenia takiego gospodarstwa. 
      Mimo że pan Adam obszernie opowiadał o swojej hodowli, mieliśmy jeszcze wiele pytań dotyczących nakładów pracy, wyposażenia gospodarstwa oraz obsługi zwierząt, która jest w pełni zautomatyzowana. Gospodarz posiada 200 krów mlecznych, więc wystarczy sobie wyobrazić, ile osób musiałoby pracować przy udoju lub karmieniu zwierząt. Tymczasem tu wystarczy zaawansowana technika: automaty i roboty udojowe, których zasady działania zostały dokładnie omówione. Zaciekawił nas także robot do podgarniania paszy i samojezdny robot do czyszczenia rusztowej podłogi. Równie ciekawy okazał się park maszynowy, który zapewnia możliwość samodzielnego wykonywania zróżnicowanych prac w gospodarstwie i na polach. 
      Gospodarstwo p. Paczóskich jest prowadzone fachowo i pokazuje, jakie możliwości daje zawód rolnika. Mogliśmy przy okazji porównać nasze doświadczenia w tej branży, podpatrzeć praktyczne zastosowanie znanych i mniej znanych urządzeń, no i pomyśleć, co można zastosować we własnych gospodarstwach. Dobrze uczyć się od najlepszych praktyków. 

uczestnicy wyjazdu