Olimpiada promująca uprawę roślin bobowatych i soi

 Gratulacje naszym uczniom!

Do poniedziałkowego (30.11) finału zgłosiło się ponad 20 uczniów szkół rolniczych województwa podlaskiego. Organizatorem przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Podlaskiego.

Konkurs w formule online składał się z części pisemnej w formie testu oraz ustnej.
Pozwolił wyłonić pięciu najlepszych uczestników.
Zwyciężczynią olimpiady została Aneta Mogielnicka z Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.
Drugie miejsce na podium zajął Patryk Górski z Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie,

trzecie zaś Patryk Klimaszewski z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Wojewodzinie.
Po dogrywce z równą liczbą punktów na czwartym miejscu znalazł się
Patryk Sokołowski  z Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie,
na piątym Dawid Downar z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Wojewodzinie.

Otrzymali oni nagrody o łącznej wartości 2,5 tys. zł

Członkami Kapituły dokonujący oceny byli: dr. inż. Jolanta Puczel – kierownik działu badawczo – doświadczalnego d/s badań rolniczych w COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Krzyżewie, mgr. inż. Andrzej Babul – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej
w Białymstoku oraz Andrzej Stanisław Zaman – Wojewódzki Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.

tekst: Paulina Dulewicz
fot.: Małgorzata Sawicka

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/konferencje_i_szkolenia/olimpiada-promujaca-uprawe-roslin-bobowatych-i-soi.html