„Patroni, bohaterowie i autorytety uczniów powiatu – Ziemi Wysokomazowieckiej szkoły prezentujemy dziś światu”.

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie uczestniczył w projekcie Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej
 „Patroni, bohaterowie i autorytety uczniów powiatu  –
Ziemi Wysokomazowieckiej szkoły prezentujemy dziś światu”.
15 listopada w Szkole Podstawowej w Czyżewie odbyło się podsumowanie projektu, w którym brały udział szkoły
podstawowe i ponadpodstawowe
z powiatu wysokomazowieckiego. Efektem projektu jest specjalnie
wydany folder zawierający informacje o patronach szkół, bohaterach
 i autorytetach młodzieży powiatu wysokomazowieckiego.
Integralną częścią projektu jest wystawa prac plastycznych autorstwa uczniów poszczególnych szkół. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie reprezentował przepiękny obraz przedstawiający założycielkę naszej szkoły panią Stefanię Karpowicz namalowany przez uczennicę
klasy trzeciej Anetę Mogielnicką.