„Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – rusza III edycja konkursu

         Konkurs „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” 

Zacęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie w trzech kategoriach: 

  • plastycznej – zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu medalu (awers i rewers) na temat „Katyń – Pamiętamy”,
  • literackiej – zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy na temat „Etos ofiar Zbrodni Katyńskiej w odniesieniu do współczesności”,
  • tekstu piosenki – zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

Zadanie konkursowe dla studentów (osoby w wieku do 26 lat) polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji pt. „Katyń-Pamiętamy”.

Wszystkie prace muszą być przygotowane w języku polskim i powinny zostać zgłoszone indywidualnie przez autorów. Prace będą przyjmowane do 11 marca 2022 r. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rejestracji na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl. Wygenerowaną przez system i podpisaną przez uczestnika kartę zgłoszenia przesyłamy pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Sejmu, Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa z dopiskiem „III edycja konkursu – Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”.

Skład Komitetu Honorowego konkursu:

  • Prezydent RP Andrzej Duda – Przewodniczący,
  • Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek,
  • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński,
  • Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński,
  • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
  • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

Szczegółowe informacje o inicjatywie oraz regulamin znajdują się na stronie konkursu.