Pożegnanie maturzystów 2016

Ostatni piątek kwietnia to tradycyjnie zakończenie roku szkolnego najstarszych klas. W tym roku szkołę w Krzyżewie ukończyło 29 uczniów klasy o profilu technik rolnik. W uroczystym momencie odbierania świadectw ukończenia szkoły przez przyszłych techników rolników uczestniczyli nauczyciele i uczniowie młodszych klas oraz goście: wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski i rodzice uczniów kończących szkołę. 
      Dyrektor szkoły Wioletta Gierłachowska nawiązując do historii szkoły przypomniała, jakie wyniki osiągali pierwsi uczniowie Szkoły Rolniczej w Krzyżewie, z których tak dumna była założycielka szkoły, Stefania Karpowicz i podkreśliła, że również odczuwa dumę, odczytując listę uczniów wyróżnionych za wyniki w nauce i reprezentowanie szkoły na olimpiadach zawodowych: Łukasz Łuniewski, Daniel Brzozowski, Sebastian Mazur, Marcin Łapiński, Karol Dworakowski, Marek Jamiołkowski, Marcin Kalinowski, Karol Wołpiuk. 
      Podziękowała również pozostałym absolwentom za odpowiedzialność i poważne traktowanie szkolnych obowiązków, których efektem były wyniki egzaminów zawodowych – przypomniała zdawalność egzaminów kwalifikacji: R.03 – 100%, kwalifikacji R.16 – 96%. 
      Na koniec życzyła wszystkim uczniom kończącym szkołę spełnienia marzeń i planów, a przede wszystkim, by kolejne egzaminy, jakie ich czekają, zdawali równie pomyślnie. 
      Do życzeń dyrektor szkoły dołączył wójt gminy Sokoły, Józef Zajkowski, który podkreślił wagę edukacji w życiu człowieka oraz znaczenie ponad stuletniej tradycji, jaka towarzyszy uczniom szkoły w Krzyżewie. 
      W imieniu absolwentów głos zabrał Łukasz Łuniewski. 
      Wiele ciepłych słów od dyrektor szkoły i wychowanków wysłuchała wychowawczyni klasy, p. Danuta Łupińska za cierpliwość, uwagę, wyrozumiałość, ale także za wsparcie w nauce i zaangażowanie w przygotowanie młodzieży do egzaminów. Wyrazem wdzięczności były wręczone całemu gronu pedagogicznemu piękne kwiaty. 
      Uroczystość pożegnania klasy czwartej technikum wzbogaciła część artystyczna przygotowana przez klasy; III Technikum i II LO. Nie zabrakło w niej okolicznościowych wierszy, piosenek i życzeń na dorosłe życie. 
      Dołączając do nich, życzymy naszym starszym kolegom, by rozpoczynające się egzaminy maturalne zdali równie pomyślnie jak zawodowe.