PUŁAWSKIE AZOTY I NIE TYLKO

 dniach 12 – 13 września, grupa młodzieży z klas II – IV kierunku rolniczego, agrobiznesu i urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, w ramach projektu PO KL “Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w ZSR w Krzyżewie” wraz z nauczycielami zawodu – p. Danutą Łupińską i p. Józefem Gałko, uczestniczyła w wyjeździe dydaktycznym do Zakładów Azotowych w Puławach. Dodatkowo, aby wykorzystać sprzyjającą wrześniową pogodę, w programie znalazło się zwiedzanie Kazimierza Dolnego, zespołu pałacowo-parkowego Czartoryskich w Puławach oraz wizyta w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG. 
       Pierwszy dzień wycieczki obfitował w wiedzę geograficzno-historyczną, gdy zwiedzaliśmy Kazimierz Dolny i zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach. Wiele wrażeń przyniosło wejście na wzgórze widokowe, skąd mogliśmy podziwiać panoramę Kazimierza Dolnego i szeroko płynącą Wisłę. 
       Pałac Czartoryskich w Puławach to obecnie siedziba Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, więc do poprzednich wiadomości dołączyły informacje z zakresu rolnictwa. Mogliśmy oglądać dorobek 150 lat istnienia nauk rolniczych w Puławach, bowiem Instytut kontynuuje tradycję sięgającą roku 1862, gdy z inicjatywy Aleksandra Wielopolskiego pierwsza wyższa szkoła rolnicza na ziemiach polskich założona w 1816 roku w Marymoncie, została przeniesiona do Nowej Aleksandrii (tak nazywały się wówczas Puławy) i zyskała tytuł Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego. 
       Po bardzo wygodnym noclegu Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Puławach, w dobrych nastrojach, następnego dnia wybraliśmy się z wizytą do Zakładów Azotowych, należących do Grupy Azoty S.A. Zakład zrobił na nas ogromne wrażenie zarówno pod względem techniki produkcji, jak i estetycznym. Obejrzeliśmy linię technologiczną produkcji saletry amonowej oraz mocznika, gdzie szczególne zainteresowanie wzbudziła szczególne zainteresowanie automatyczna linia pakowania nawozów oraz proces granulowania mocznika. Zakład spełnia wysokie standardy bhp, dlatego zanim weszliśmy na teren produkcyjny, każdy z nas został wyposażony w ubranie ochronne, kask oraz maskę na wypadek kontaktu z niebezpiecznymi substancjami. Żadnego niebezpieczeństwa nigdzie nie było, a jak bezpieczny to zakład także dla otoczenia może świadczyć fakt, że wokół są pięknie utrzymane tereny zielone pełne drobnej zwierzyny, a na jednej z produkcyjnych wież założył gniazdo orlik. My też mogliśmy popatrzeć na okolicę z wysokości jego gniazda, wjeżdżając na taras widokowy na innej wieży produkcyjnej wys. 130 m. 
       Ciekawy był także wykład i prezentacja na temat działalności produkcyjnej i historii zakładów azotowych. Miłe chwile towarzyszyły nam w czasie lunchu, gdy mogliśmy podzielić się wrażeniami i przejrzeć wręczone materiały informacyjne i pamiątkowe. 
      Wycieczka była bardzo ciekawa, zwiedziliśmy ważne miejsca, a gościnność i opieka, jaką otoczono nas w Puławach, zasługują na najwyższe uznanie. Wróciliśmy pełni wrażeń i wiedzy z nadzieją, że nie był to nasz ostatni taki wyjazd. Dziękujemy wszystkim, którzy zapewnili nam tak atrakcyjny początek nauki. 
      Uczestnicy wyjazdu