ROLNICTWO Z WAGĄ, MIARKĄ I MIKROSKOPEM

W piątek 11 października miałyśmy okazję popatrzeć, jak przebiega badanie i ocena jakości upraw zbóż, lnu i roślin strączkowych. W laboratorium Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie pobierane były próbki ziarna z tegorocznych zbiorów, liczone, ważone i opisywane w specjalnych arkuszach. Przekonałyśmy się, jak drobiazgową i uważną pracę należy wykonać, zanim określona odmiana zostanie uznana, zatwierdzona i dopuszczona do powszechnej uprawy.

Badanie dotyczy nie tylko nasion, ale każdego etapu wzrostu i dojrzewania roślin, o czym dowiedziałyśmy się z krótkiego wykładu pani kierownik Jolanty Puczel, która zapoznała nas z zakresem działań, jakie wykonuje SDOO w Krzyżewie. Teraz wiemy już, po co są pola doświadczalne, dlaczego jest ich tak wiele i jakie informacje mieszczą się na umieszczonych przy nich tabliczkach.

Ciekawostką było zobaczyć także, jakich szkód może dokonać strąkowiec, chrząszcz, którego larwy wylęgają się w nasionach i w nich żerują. To wiedza, która przyda nam się na lekcjach dotyczących ochrony roślin.