Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

      Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego przypadła w naszej szkole na godzinę 12.00.
W Krzyżewie, zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystość rozpoczęła się mszą św., którą odprawiał proboszcz parafii Sokoły, ks. Zdzisław Dylnicki, a koncelebrowali ksiądz dziekan Ryszard Niwiński, kapelan rolników; Józef Ogórkis, proboszcz parafii Płonka Kościelna; ks. kanonik Franciszek Grabowicz, wieloletni proboszcz parafii Sokoły oraz ks. Tadeusz Kaczyński, proboszcz parafii Pietkowo. Ksiądz dziekan wygłosił naukę, w której zwrócił uwagę na potrzebę właściwego kształcenia w zawodzie rolnika. Wyraził radość z faktu dalszego funkcjonowania szkoły w Krzyżewie oraz obiecał swoje wsparcie w dalszym jej rozwoju.

      Część oficjalną rozpoczęła dyrektor Joanna Krawczuk, witając zgromadzonych, a w szczególny sposób osobę dla wszystkich najważniejszą; emerytowaną wicedyrektor ZSR w Krzyżewie, panią Jadwigę Pstrągowską, której wszyscy zgromadzeni odśpiewali gromkie „Sto lat” za energię i zaangażowanie w procesie ratowania szkoły przed zamknięciem i aktywność przy naborze uczniów. W kilku słowach wspomniała historię szkoły zwracając uwagę na momenty przełomowe: chwile kryzysowe, po których następował rozkwit placówki.

     Uczniowie i rodzice zostali zapewnieni, że szkoła w Krzyżewie była, jest i pozostanie dla swoich wychowanków drugim domem.

     Spośród grona przybyłych uczniów i ich rodziców, nauczycieli, dawnych dyrektorów szkoły, absolwentów, lokalnych przedsiębiorców, samorządowców, społeczników, przedstawicieli Społecznego Komitetu Obrony Szkoły, reprezentantów władz samorządowych i instytucji – KRUS-u i Izby Rolniczej, głos zabrali: poseł na sejm, prof. Henryk Wnorowski, członek Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, absolwent Waldemar Kikolski, dyrektor SDOO w Krzyżewie Bronisław Puczel, przedstawiciel absolwentów Marcin Kruszewski, były dyrektor szkoły Kazimierz Nahajowski oraz radny powiatu Dariusz Mościcki. W swoich wystąpieniach mówcy z radością wskazywali na sukces naboru, wspominali problemy w minionych latach i wyrażali nadzieję na dalszy rozwój szkoły.

     Na koniec głos zabrała pani dyrektor Jadwiga Pstrągowska, która podziękowała przybyłym za wsparcie i zaangażowanie oraz wspomniała dobrego ducha szkoły, jej założycielkę, panią Stefanię Karpowicz.

Po oficjalnym spotkaniu nadszedł czas na chwilę rozmowy z przybyłymi licznie absolwentami rocznika 1981 oraz gośćmi, a rodzice i młodzież mogli wspólnie ustalić z wychowawcami klas warunki nauki oraz rozgościć się w internacie.