Spotkanie z ministrami

W niedzielę mieszkańcy gminy Sokoły gościli uczestniczyli w spotkaniu z ministrami: Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panem Janem Krzysztofem Ardanowskim i Ministrem Edukacji Narodowej, panem Dariuszem Piontkowskim. Zebrani mogli zapoznać się z sytuacją  rolnictwa
i perspektywą nauki, zwłaszcza w sytuacji przedłużającego się trwania pandemii koronawirusa.
My również uczestniczyliśmy w spotkaniu jako reprezentanci środowiska szkolnego i rolniczego, przekazując na ręce ministrów symbole rolniczego trudu
i pracy: chleb i miód, oraz wiązanki polnych kwiatów – bogactwo podlaskiej natury.