Szkoła rolnicza w Krzyżewie najlepsza w województwie podlaskim!

Z satysfakcją ogłaszamy, że w kategorii techników zostaliśmy uznani za najlepszą szkołę w województwie podlaskim!

Pośród wszystkich techników w Polsce zajęliśmy 14 miejsce, w zestawieniu szkół olimpijskich 33 miejsce i w tym gronie jesteśmy jedynym technikum, pozostałe szkoły to licea ogólnokształcące.

Okazało się, że nie wielkość i nie położenie szkoły świadczą o jej wartości, ale dobre warunki do nauki, atmosfera, w której chce się uczyć, także ambicja i chęć rozwijania własnych możliwości i zainteresowań- i tak osiąga się sukces, jakim jest wysokie miejsce w rankingu szkół.