Szkolenie pt: „Zastosowanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w rolnictwie”.

W Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie w dniu 24 listopada 2021r., odbyło się szkolenie pt: „Zastosowanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w rolnictwie”.
Organizatorem szkolenia była Stacja Doświadczalna  Oceny Odmian w Krzyżewie w ramach
Inicjatywy Białkowej COBORU.
 Podczas szkolenia można  było wysłuchać wykładów prowadzonych przez prof. dr hab. Marka Gugałę oraz dr hab. Annę Milczarek z Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach,
mgr inż. Barbarę Jabłońską ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie i Krzysztofa Dąbrowskiego- doradcy żywieniowego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wystąpienie na temat sytuacji na rynku nawozowym przygotował również
Pan Andrzej Remisiewicz- właścicel   firmy Trans- Rol.

W szkoleniu udział wzięli Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wicestarosta Waldemar Kikolski, Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski, Michał Dybowski – Inspektor COBORU, Iwona Krzyżanowska z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele PODR w Szepietowie –
Pani Alina Maciąg – koordynator sekcji produkcji roślinnej Działu Technologii Produkcji Rolniczej
 i Doświadczalnictwa, Pani Gabriela Włostowska – Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego
i Ochrony Środowiska oraz Pan Paweł Śliwowski Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem, Paweł Grodzki – Przewodniczący Powiatowej Rady PIR
w Wysokiem Mazowieckiem, Dyrektorzy szkół podstawowych w Łupiance Starej, Płonce Kościelnej,
 Sokołach, Kowalewszczyźnie.

Oprócz lokalnych władz i zaproszonych gości wykładów wysłuchali również rolnicy, nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im Stefanii Karpowicz.

Szkolenie prowadzono równocześnie w formie on line dla  szkół o kierunkach rolniczych w Białymstoku, Czyżewie, Rudce, Zambrowie oraz Wysokiem Mazowieckiem.