Szkolenie pt. „Zastosowanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w rolnictwie”

Program:

10.00-10.45 „Agrotechnika uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi”
                        prof. dr hab. Marek Gugała – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
                        w Siedlcach

10.45- 11.30 „Wyniki plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi                               na  terenie województwa podlaskiego” – mgr inż. Barbara Jabłońska
                          Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.45 „Wykorzystanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w żywieniu                                 bydła” – Krzysztof Dąbrowski Doradca żywieniowy Polskiej Federacji                                  Hodowców Bydła i Producentów Mleka

12.45-13.30 „Wykorzystanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w żywieniu                                zwierząt monogastrycznych” – dr hab. Anna Milczarek – Uniwersytet                                Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

13.30-14.00 Dyskusja