Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz z Krzyżewa wśród najlepszych!

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz z Krzyżewa wśród najlepszych!

III Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” został rozstrzygnięty 26 listopada 2021 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się gala finałowa, podczas której nasi uczniowie Patryk Sokołowski oraz Maciej Grochowski otrzymali nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie filmowym.  Celem organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2019 roku konkursu jest propagowanie wśród młodzieży bezpiecznych zachowań, związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie światowej strategii prewencji
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku.

Galę finałową prowadziła Zastępca Prezesa KRUS Pani Monika Rzepecka.

Gratulujemy filmowcom zajęcia świetnego miejsca i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu organizowanego przez KRUS.