WE WSPÓŁPRACY SIŁA I EFEKTY.

       „Zasięg i efekty współpracy władz lokalnych i samorządów  na rzecz edukacji w gminach i powiatach na tle 106-letniej historii Szkoły Rolniczej w Krzyżewie” to temat spotkania samorządowców i dyrektorów szkół, jakie odbyło się 10 kwietnia w naszej szkole.

      Na spotkanie przybyli: Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz wójtowie  i burmistrzowie gmin z terenu powiatu wysokomazowieckiego i powiatów sąsiednich: Eugeniusz Święcki, Burmistrz Ciechanowca, Dariusz Sikorski, Wójt Gminy Kobylin Borzymy, Stefan Grodzki, Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Józef Zajkowski, Wójt Gminy Sokoły, Henryk Łapiński, Burmistrz Suraża, Krzysztof Krajewski, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztof Wądołowski, Wójt Gminy Zawady, Andrzej Molenda, Zastępca Burmistrza Czyżewa, Ewa Pruszyńska, Zastępca Wójta Gminy Nowe Piekuty.

         Organizatorami byli absolwenci i dyrekcja ZSR w Krzyżewie, których reprezentował absolwent Marcin Kruszewski, i dyrektor szkoły Joanna Krawczuk. Okazją do spotkania stała się sytuacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w przededniu postępujących efektów reformy edukacyjnej: wygaszenia gimnazjów, podwójnego rocznika uczniów wybierających szkoły średnie, rosnących kosztów utrzymania placówek edukacyjnych, obietnicy w programie rządowym przywrócenia połączeń komunikacyjnych. Na tym tle przedstawiona została historia szkolnictwa powszechnego na obszarze białostockiego i łomżyńskiego okręgu szkolnego w 20-leciu międzywojennym i latach po II wojnie światowej w zestawieniu z losami Szkoły Rolniczej w Krzyżewie. Śledząc prezentacje przygotowaną przez dyrektor szkoły w Krzyżewie, Joannę Krawczuk, można było porównać problemy władz gminnych i powiatowych dawniej i dziś, zwłaszcza w zakresie zakładania i utrzymywania szkół.

        W dalszej części spotkania Starosta Wysokomazowiecki zaprezentował pojawiające się pomysły utrzymania szkoły w Krzyżewie, która w ostatnich latach przeżywa kłopoty z naborem. Ponownie też potwierdził, że jeśli nabór do szkoły będzie wystarczający, placówka utrzyma swoją działalność.

         Reprezentanci gmin w dyskusji wyrazili wiele cennych uwag i przedstawili pomysły mogące pomóc szkole, za co nasze szkolne grono jest wszystkim gościom ogromnie wdzięczne.

         Spotkanie zakończyło się przyjęciem przez przybyłych samorządowców listu intencyjnego w sprawie woli współpracy w działaniach na rzecz edukacji dla obszarów rolniczych wzorem naszej Patronki szkoły, Stefanii Karpowicz.