Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Pszczelarstwie.

Dnia 23 listopada na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku uczniowie klasy technikum agrobiznesu wzięli udział
w Wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Pszczelarstwie. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Podlaskiego. 
W czasie przerwy uczniowie odwiedzili Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy w którym znajduje się zbiór wielu ciekawych i rzadkich eksponatów.